Liên hệ nhận lớp »MS: 646

Liên hệ nhận lớp »MS: 646/TB  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : Anh Văn
Môn dạy: Giao tiếp
Địa chỉ: Phạm Văn Bạch, P15, Q. Tân Bình
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: học mỗi ngày, học khoảng 20 buổi Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp Xếp
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 448

Liên hệ nhận lớp »MS: 448/TD  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 8
Môn dạy: T, L
Địa chỉ: Gò Dưa, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối (Trừ T4, 6)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 450

Liên hệ nhận lớp »MS: 450/TD  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 8
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 258

Liên hệ nhận lớp »MS: 258/5  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 4
Môn dạy: T, TV, A (báo bài)
Địa chỉ: Phạm Đôn, P10, Q5
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 531

Liên hệ nhận lớp »MS: 531/7  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 7
Môn dạy: T, V
Địa chỉ: Tân Mỹ, P. Tân Phú, Q7
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 Chiều 3h - 4h30
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 647

Liên hệ nhận lớp »MS: 647/TB  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : Lá
Môn dạy: T, TV, R Chữ
Địa chỉ: Tân Hải, P13, Q.Tân Bình
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 4, 6
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 1111

Liên hệ nhận lớp »MS: 1111/TP  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : LTĐH
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 7h30 - 9h
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 648

Liên hệ nhận lớp »MS: 648/TB  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 1
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Âu Cơ, P9, Q Tân Bình
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 344

Liên hệ nhận lớp »MS: 344/1  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 8
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q1
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 5 Tối 6h30 - 8h30
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 498

Liên hệ nhận lớp »MS: 498/BTA  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 6
Môn dạy: T, L, V, A (báo bài)
Địa chỉ: Ấp Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 7h - 8h30
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 532

Liên hệ nhận lớp »MS: 532/7  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 8
Môn dạy: Văn, Anh Văn
Địa chỉ: Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7
Mức lương: 600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h30 - 8h30 T2, 3
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 1112

Liên hệ nhận lớp »MS: 1112/TP  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 7
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Đường 26 Tháng 3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều (Trừ T4, 6)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 703

Liên hệ nhận lớp »MS: 703/8  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Trần Văn Thành, P8, Q8
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối ; CN Sáng (chọn)
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 1113

Liên hệ nhận lớp »MS: 1113/TP  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 1
Môn dạy: T, TV, A, RChữ (Báo Bài)
Địa chỉ: Bùi Cẩm Hổ, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều 3h - 5h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 1114

Liên hệ nhận lớp »MS: 1114/TP  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 5
Môn dạy: T, TV
Địa chỉ: Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 8h30 - 10h
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 815

Liên hệ nhận lớp »MS: 815/12  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 11
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Đường TCH 07 - Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q12
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T4, 6, CN Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 649

Liên hệ nhận lớp »MS: 649/TB  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 6
Môn dạy: T, L, V, A
Địa chỉ: Nguyễn Sỹ Sách, P15, Q.Tân Bình
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5, 7 Chiều 3h - 5h
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 632

Liên hệ nhận lớp »MS: 632/BTH  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 11
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Nơ Trang Long, P7, Q.Bình Thạnh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều (Trừ T3, 5)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 253

Liên hệ nhận lớp »MS: 253/3  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 5
Môn dạy: T, TV, A(báo bài)
Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Quận 3
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Chiều 5h - 7h
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 704

Liên hệ nhận lớp »MS: 704/8  TRUNG TAM GIA SU Lớp dạy : 6
Môn dạy: T, L, V, A
Địa chỉ: Đường Số 23 - Phạm Thế Hiển, P4, Quận 8
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 7h30 - 9h30
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su –  TRUNG TAM GIA SU – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín