Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 8


Liên hệ nhận lớp »MS: 277/PN [26/11/2014] Lớp dạy : 8
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Phùng Văn Cung, P7, Q.Phú Nhuận
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5, CN Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 12


Liên hệ nhận lớp »MS: 669/GV [26/11/2014] Lớp dạy : 12
Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 6 Chiều
Yêu cầu: (Sinh viên Nam)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 6


Liên hệ nhận lớp »MS: 1258/TP [26/11/2014] Lớp dạy : 6
Môn dạy: T, L, A
Địa chỉ: Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung, Q.Tân Phú
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Chiều 2h - 4h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 11


Liên hệ nhận lớp »MS: 670/GV [26/11/2014] Lớp dạy : 11
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Đường Số 10 - Cây Trâm, P10, Q.Gò Vấp
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 9


Liên hệ nhận lớp »MS: 720/BTH [26/11/2014] Lớp dạy : 9
Môn dạy: T, L, H, V, A
Địa chỉ: Phan Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 8 + 9


Liên hệ nhận lớp »MS: 794/8 [26/11/2014] Lớp dạy : 8 + 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P5, Quận 8
Mức lương: 1,600,000/2 người đồng/tháng
Số buổi: 2 (1b= 2 giờ) Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 4
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 6


Liên hệ nhận lớp »MS: 365/6 [26/11/2014] Lớp dạy : 6
Môn dạy: T, L
Địa chỉ: Cư Xá Phú Lâm D - Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 7


Liên hệ nhận lớp »MS: 925/12 [26/11/2014] Lớp dạy : 7
Môn dạy: T, L, A
Địa chỉ: Song Hành- Quốc Lộ 22, P. Tân Hưng Thuận, Q12
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 4, 6
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 9


Liên hệ nhận lớp »MS: 342/10 [26/11/2014] Lớp dạy : 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Đường 3/2, P14, Q10
Mức lương: 1,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 chiều 5h30 - 7h; CN sáng
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [26/11/2014] Lớp dạy : 10


Liên hệ nhận lớp »MS: 293/11 [26/11/2014] Lớp dạy : 10
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Lạc Long Quân, P10, Q11
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 Tối 6h - 7h30
Yêu cầu: (Nam)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín