Liên hệ nhận lớp »MS: 300

Liên hệ nhận lớp »MS: 300/10trung tam gia suLớp dạy : 7
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Đường 3/2, P12, Q10
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T7, CN sáng 8h - 9h30
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 254

Liên hệ nhận lớp »MS: 254/5trung tam gia suLớp dạy : 4
Môn dạy: T, TV, A (báo bài)
Địa chỉ: Phạm Đôn, P10, Q5
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 229

Liên hệ nhận lớp »MS: 229/4trung tam gia suLớp dạy : 9
Môn dạy: Văn, Anh Văn
Địa chỉ: Xóm Chiếu, P14, Q4
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5, 7 Tối 6h - 8h (Chọn)
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 440

Liên hệ nhận lớp »MS: 440/TDtrung tam gia suLớp dạy : 5
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Đường số 8 - Quốc Lộ 13, P Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T7, CN Sáng hoặc Chiều
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 804

Liên hệ nhận lớp »MS: 804/12trung tam gia suLớp dạy : 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q12
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 528

Liên hệ nhận lớp »MS: 528/7trung tam gia suLớp dạy : Lá + 1
Môn dạy: T, TV, R Chữ
Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q7
Mức lương: 1,500,000/2 người đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 3, 5 Tối 7h - 8h30
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 699

Liên hệ nhận lớp »MS: 699/8trung tam gia suLớp dạy : 7
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tần, P2, Q8
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5, 7 Tối
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 230

Liên hệ nhận lớp »MS: 230/4trung tam gia suLớp dạy : 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Tôn Đản, P8, Q4
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 7h30 -9h
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 212

Liên hệ nhận lớp »MS: 212/9trung tam gia suLớp dạy : 8
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Đường Số 176, P.Phước Long A, Q9
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 Chiều 5h30 - 7h
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 166

Liên hệ nhận lớp »MS: 166/2trung tam gia suLớp dạy : 7
Môn dạy: T, L (Báo Bài)
Địa chỉ: Đường số 65 - Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q2
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 7h - 9h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 640

Liên hệ nhận lớp »MS: 640/TBtrung tam gia suLớp dạy : 11
Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Phạm Văn Hai, P5, Q.Tân Bình
Mức lương: 1,400,000/2 người đồng/tháng
Số buổi: 1 (3Tiếng/1b) Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T7, CN Sáng hoặc Chiều chọn
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 255

Liên hệ nhận lớp »MS: 255/5trung tam gia suLớp dạy : 1
Môn dạy: T, TV, Rèn Chữ
Địa chỉ: Phan Văn Trị, P7, Q5
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T6 Tối, T7, CN Sáng
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 641

Liên hệ nhận lớp »MS: 641/TBtrung tam gia suLớp dạy : 6
Môn dạy: T, L, V, A
Địa chỉ: Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 7h - 9h
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 625

Liên hệ nhận lớp »MS: 625/BTHtrung tam gia suLớp dạy : 2
Môn dạy: T, V, A, Báo bài
Địa chỉ: Đường Số 14, P26, Q.Bình Thạnh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 441

Liên hệ nhận lớp »MS: 441/TDtrung tam gia suLớp dạy : 7
Môn dạy: T, L, V, A
Địa chỉ: Đường Số 15 - Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T5, 6, 7 Tối 7h - 9h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 244

Liên hệ nhận lớp »MS: 244/PNtrung tam gia suLớp dạy : 11
Môn dạy: L, H
Địa chỉ: Huỳnh Văn Bánh, P15, Q.Phú Nhuận
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 1100

Liên hệ nhận lớp »MS: 1100/TPtrung tam gia suLớp dạy : 1
Môn dạy: T, TV, R Chữ
Địa chỉ: Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (SV Sư Phạm Tiểu Học)
Mức lương: 1,000,000/2 người đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Chiều 5h - 7h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 626

Liên hệ nhận lớp »MS: 626/BTHtrung tam gia suLớp dạy : 9
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Bình Quới, P28, Q.Bình Thạnh
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 256

Liên hệ nhận lớp »MS: 256/5trung tam gia suLớp dạy : 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, P2, Q5
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4 Tối 6h - 7h30
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »MS: 256

Liên hệ nhận lớp »MS: 256MS: 231/4trung tam gia suLớp dạy : 7 (2 em)
Môn dạy: T, L, A
Địa chỉ: Bến Vân Đồn, P2, Q4
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5, 7 Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nam)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín