Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 3


Liên hệ nhận lớp »MS: 914/12 [21/11/2014] Lớp dạy : 3
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q12( cần SV Sư phạm Anh)
Mức lương: 600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối( Trừ T2)
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp »[21/11/2014] Lớp dạy : 8


Liên hệ nhận lớp »MS: 281/5 [21/11/2014] Lớp dạy : 8
Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, P10, Q5
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Sắp Xếp
Yêu cầu: (Sinh viên)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 11


Liên hệ nhận lớp »MS: 260/4 [21/11/2014] Lớp dạy : 11
Môn dạy: T, L, H
Địa chỉ: Xóm Chiếu, P14, Q4
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h30 - 8h30
Yêu cầu: (Sinh viên Nam)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 2


Liên hệ nhận lớp »MS: 1236/TP [21/11/2014] Lớp dạy : 2
Môn dạy: T, TV
Địa chỉ: Đường số 1, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : Anh Văn


Liên hệ nhận lớp »MS: 780/8 [21/11/2014] Lớp dạy : Anh Văn
Môn dạy: Đàm Thoại Căn Bản
Địa chỉ: Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h30 - 8h30
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 9


Liên hệ nhận lớp »MS: 915/12 [21/11/2014] Lớp dạy : 9
Môn dạy: T, L, H(báo bài)
Địa chỉ: Tân Thới Nhất 15- Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q12
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối 6h - 8h
Yêu cầu: (Sinh viên Nam)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 6


Liên hệ nhận lớp »MS: 336/10 [21/11/2014] Lớp dạy : 6
Môn dạy: Văn, Anh Văn
Địa chỉ: Đường 3/2, P12, Q10
Mức lương: 600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối T2, 6
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 5


Liên hệ nhận lớp »MS: 357/6 [21/11/2014] Lớp dạy : 5
Môn dạy: T, TV (Báo Bài)
Địa chỉ: Đường Số 8 - Kinh Dương Vương, P13, Q6
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3, 5 Tối 6h - 8h; T7 chiều
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 8


Liên hệ nhận lớp »MS: 282/5 [21/11/2014] Lớp dạy : 8
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: Trần Bình Trọng, P1, Q5
Mức lương: 300,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T3 Tối 6h30 - 8h30
Yêu cầu: (Sinh viên Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín

Liên hệ nhận lớp » [21/11/2014] Lớp dạy : 1


Liên hệ nhận lớp »MS: 338/10 [21/11/2014] Lớp dạy : 1
Môn dạy: T, TV, rèn chữ
Địa chỉ: Cao Thắng, P11, Quận 10
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: T2, 4, 6 Chiều 5h - 6h30
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900
trung tâm gia sư – gia su – trung tam gia su – gia sư dạy kèm – day kem
tìm gia sư – tim gia su – gia sư dạy kèm – gia su day kem – gia sư uy tín