Liên hệ nhận lớp »MS: 802


Liên hệ nhận lớp »MS: 802/12 TRUNG TAM GIA SU TPHCM Lớp dạy : 10
Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q12
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi/Tuần
Thời gian dạy: Tối
Yêu cầu: (Nữ)
Liên hệ: 0902684422 - 0902504900